Maya Band Song

Garhwali Video Song Lyrics Maya Band By Manglesh Dangwal

Garhwali Dance Video Garhwali DJ Song Latest Song Meena Rana Song

We are presenting a new garhwali song “Maya Band” by “Manglesh Dangwal, Meena rana ”. You can watch Garhwali dance videos here and listen to the latest Garhwali dance videos, latest garhwali songs, garhwali bhajan, garhwali jagar, garhwali comedy, garhwali dance videos, Uttrakhand song and Garhwali mp3 songs.

Maya Band Lyrics

झनि कुजनी आजू रे …
याद औणी माया रे ….
16 बरष बीती गी …
सेरा गौंउ नि ग्यायी रे …..
स्वीणा सुपिन्या बुनी स्या…
ज्वानी बर्खानी बोड़ी जा ….

धनधोली बल क्यारी माया
धनधोली बल क्यारी
धनधोली बल क्यारी माया
धनधोली बल क्यारी
त्वे बिना अब दिन हेसी
के घाणी मा ज्यू नि लगी ..
मन या कत्या आस रयी..
कन होली कख होली बेचारी …
सेरा गौ की बांद माया रे …
सेरा गौ की बांद माया रे …
सेरा गौ की बांद माया रे …
कण होली कख होली बेचारी रे ।

पाणी मुंजी ख्वे गी माया पाणी मुझी ख्वे गी ।
पाणी मुंजी ख्वे गी माया पाणी मुझी ख्वे गी ।
छप छप पेतुल देखि …
सौ धज भेतुल देखि …
चिट लाली वोथुर्यु देखि ..
चित मन मेरु त्वे मा लगी ….
सेरा गौ की बांद माया रे …
सेरा गौ की बांद माया रे …
सेरा गौ की बांद माया रे …